حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ 15 صفر 1443 Wednesday, 22 September , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 82 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 3×

 
احمد عليزده صحرايي  
ریاست اتحادیه 
شماره تلفن :  ۰۹۱۱۳۱۵۲۵۰۶
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن mehdipoor.jpg است
سید محسن مهدی پور 
نایب رئیس اول 
شماره تلفن :  ۰۹۱۱۳۱۴۳۳۱۷
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن esmaielpoor-hossein.jpg است
حسین اسماعیل پور ورزی 
نایب رئیس دوم 
شماره تلفن :  ۰۹۱۱۲۱۳۶۳۵۰
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن akbarnia.jpg است
عبدالحميد اكبرنيا 
دبیر 
شماره تلفن :  ۰۹۱۱۲۱۶۷۱۳۱
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن aghababapoor.jpg استشیر علی آقاباباپور خردمندی 
خزانه دار 
شماره تلفن :  ۰۹۱۱۱۱۵۹۶۴۹
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن mosavi-1.jpg است سید امید موسوی 
بازرس 
شماره تلفن :  ۰۹۱۱۳۱۱۰۱۶۹ 
  
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن fatemealiza.jpg استمدیر اجرائی اتحادیه 
فاطمه علیزاده صحرایی 
شماره تلفن :  ۰۹۱۱۲۱۸۰۲۹۲