حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ 15 صفر 1443 Wednesday, 22 September , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 82 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 3×

 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن ebrahimi.jpg است
علیرضا ابراهیمی 
ریاست اتحادیه 
شماره تلفن : ۰۹۱۱۲۱۵۹۱۰۰
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن akbari.jpg استرضا اکبری سرحمامی
نایب رئیس اول 
شماره تلفن : ۰۹۱۱۱۱۴۲۳۶۷
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن talebnia-mohammad.jpg استمحمد طالب نیا گنجی 
نایب رئیس دوم 
شماره تلفن :  ۰۹۱۱۱۱۱۵۶۲۲
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن ghafoori2.jpg است
حمیدرضا غفوری 
دبیر 
شماره تلفن :  ۰۹۱۱۱۱۴۳۰۰۹
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن ghaharpoor2.jpg استحميد رضا قهارپور 
خزانه دار 
شماره تلفن :  ۰۹۱۱۱۱۲۲۸۰۲
  
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن untitled-2.jpg استعباس طالب نیا 
بازرس 
شماره تلفن :  ۰۹۱۱۱۱۱۵۱۵۳
  
مدیر اجرائی اتحادیه 
امیر حسن زاد ه 
شماره تلفن : ۰۹۱۱۵۷۲۸۸۴۸