حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ 24 جماد ثاني 1443 Thursday, 27 January , 2022 ساعت تعداد کل نوشته ها : 152 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 3×
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن ghasemzadeh-1.jpg استاحمد قاسم زاده
ریاست اتحادیه
شماره تلفن:۰۹۱۱۳۱۱۲۵۹۶
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن fattahpoor-1.jpg استحسین فتاح پور
نایب رئیس اول
شماره تلفن : ۰۹۱۱۳۱۳۵۵۳۱
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن sharifian-1.jpg استسید حسین شریفیان
نایب رئیس دوم

شماره تلفن:۰۹۱۱۷۸۵۹۲۶۶
  
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن gholami.jpg استجواد غلامی
دبیر
شماره تلفن:۰۹۱۱۱۱۸۴۷۱۳
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن shahabi-1.jpg استحمید شهابی
خزانه دار
شماره تلفن :۰۹۱۱۳۱۱۵۷۲۸
  
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن varamini-1.jpg استامید ورامینی
بازرس
شماره تلفن:۰۹۱۱۱۱۱۴۱۳۷
  
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن hadi-mehdipoor.jpg استمدیر اجرایی اتحادیه
هادی مهدی پور
شماره تلفن:۰۹۳۷۲۸۰۶۰۵۸
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن shahbazian-1.jpg استکارمند اداری
محمد رضا شهبازایان
شماره تلفن:۰۹۱۱۱۱۱۵۰۷۹