حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ 15 صفر 1443 Wednesday, 22 September , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 82 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 3×
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن mahaam.jpg استجعفر مهام
ریاست اتحادیه
شماره تلفن :۰۹۱۱۱۱۱۶۰۷۰
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن ghandi.jpg استمحمد صادق قندی
نایب رئیس اول
شماره تلفن:۰۹۱۱۱۱۱۱۵۳۰
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن alinezhaad-nastooh.jpg استنستوه علی نژد
نایب رئیس دوم

شماره تلفن:۰۹۱۱۳۱۳۳۵۱۳
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن hosseini-seyyedreza.jpg استسید رضا حسینی
دبیر
شماره تلفن:۰۹۱۱۱۱۱۶۳۶۰
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن gholampoor.jpg استنسیم غلام پور دهکی
خزانه دار
شماره تلفن:۰۹۱۱۱۱۳۷۶۶۳
  
 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن mohammadpoor-aliasghar.jpg استعلی اصغر محمد پور
بازرس
شماره تلفن:۰۶۱۱۱۱۱۳۲۳۸
  
مدیر اجرائی اتحادیه
نسیم علی نژاد