اتحادیه لوازم التحریرو کتاب

بازدید: 14235

 

 


 محمود مهرداد علمي

 

ریاست اتحادیه

 

شماره تلفن :  09111111809

   
محمد علی کرامتی یزدی

 

نایب رئیس اول

 

شماره تلفن :  09111183016

   
 


علي حمدي

 

نایب رییس دوم

 

شماره تلفن :  09113116289

   
 


احمد محسن زاده

 

دبیر

 

شماره تلفن :  09111185070

   
 


سید محمد محسن طاهری

 

خزانه دار

 

شماره تلفن :  09111136606

   
 


عبدالعلی آقاجانی دلاور

 

بازرس

 

شماره تلفن : 09112112325  

   

مدیر اجرائی اتحادیه

 

منوچهر ایراندوست

 

شماره تلفن :  09111141445