اتحادیه آهن فروشان

بازدید: 23145

هیئت مدیره اتحادیه آهن فروشان

 

 


سید جعفر پورصالح


ریاست اتحادیه


شماره تلفن :  09111128027

   
 


علی اسد نیا سماکوش


نایب رییس اول


شماره تلفن :  09113150245

   
 


محسن لاسمی ایمنی

 

نایب رئیس دوم

 

شماره تلفن :  09111120087

   
 

سید نبی اله حسینی

 

دبیر

 

شماره تلفن :  09113122143   
 

مجید زمان

 

خزانه دار

 

شماره تلفن :  09111160390

   
علی کاردگر

 

بازرس

 

شماره تلفن : 09356980102
   
 

 

مدیر اجرائی اتحادیه


میثم نوری