اتحادیه درب و پنجره سازان فلزی

بازدید: 15598

 

 


 حسن امين نيا

 

ریاست اتحادیه

 

شماره تلفن :  09111122401

   
 


عبداله کریمائی طبرستانی

 

نایب رییس اول

 

شماره تلفن :  09111121997

   
 


فریدون محسنی لنگوری

 

نایب رئیس دوم

 

شماره تلفن :  09113134049

   
 

محمد اسلامی

 

دبیر

 

شماره تلفن :  09111114274

   
 


سبزعلی تقی نژاد شانی

 

خزانه دار

 

شماره تلفن :  09354482315

   

 

ایرج متولی مشهد سرا

 

بازرس

 

شماره تلفن :  09111188783

   

مدیر اجرائی اتحادیه

 

صادق ورزی

 

شماره تلفن :  09353713031