اتحادیه معاملات اتومبیل

بازدید: 14216

 

 


 مسعود نبي زاده

 

ریاست اتحادیه

 

شماره تلفن :  09111138040

   
 


عبدالعلی خانجان زاده سرستی

 

نایب رییس اول

 

شماره تلفن :  09111241442

   
 


حسن قمري

 

نایب رئیس دوم

 

شماره تلفن :  09111113457

 

 

   
 


علی حبیبیان

 

دبیر

 

شماره تلفن :  09111112576

   
 


قاسم حبیب زاده

 

خزانه دار

 

شماره تلفن :  09111113637

   


اسفندیار بابازاده آهنگر

 

بازرس

 

شماره تلفن :  09111115917

   
 

مدیر اجرائی اتحادیه

 

**********

 

شماره تلفن : **********